Skip to main content
Tillbaka till referenser

Ombyggnad av korsningsbron i Rosendal, Vanda

Konsolbalkbro med förspänd betong

Ca 550 m3 betong

Förnyande av korsningsbron i Rosendal, stamväg 50, Vanda

I projektet förnyades hela korsningsbron över Tusbyleden i Rosendal.

Den nya bron är en kontinuerlig konsolbalkbro med förspänd betong. Brofästena grundades på borrpålar och bropelarna på betongplattor på berg. Brons längd är 67 meter. I entreprenaden gjöts ungefär 550 m3 betong.