Skip to main content
Tillbaka till referenser

Reparation av Kuhalankoskidammen, Forssa

Undervattensbyggnad

Ungefär 100 m3 undervattensgjutning

I arbetet ingick olika mantelburna pålar.

För att möjliggöra ett säkert utförande av arbetet byggdes en arbetsdamm.

Dammkonstruktionerna förnyades: under vintern bland annat gjutning av mantelburna pålar, gjutningsarbeten i den nedre fåran samt reparation av luckor.

Efter bygget av arbetsdammen följdes vattenståndet i Loimijoki intensivt enligt ett separat upprättat kontrollprogram.