Skip to main content

Yritys

MPV-Infrarakenne Oy on perustettu vuonna 2009. Päätoimipaikkamme sijaitsee Tuusulassa. Lisäksi yrityksellä on toimipisteet Liedossa, Lapualla sekä Ruotsissa Göteborgissa.

Teemme työt pitkällä kokemuksella sekä vahvalla ammattitaidolla. Haluamme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme sitoutuneet parantamaan toimintaamme jatkuvasti laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset huomioon ottaen. Tavoitteemme on olla luotettava kumppani ja urakoitsija infrarakentamisen alalla.

Yrityksellemme on myönnetty RALA-laatusertifikaatit vaatimusryhmiin R2 ja K1+ ja RALA-ympäristösertifikaatti. Yritys on myös RALA-hyväksytty vesieristysurakoitsija. Lisäksi meiltä löytyy RALA-pätevyys mm. injektointi-, pinnoitus- ja ruiskubetonointitöihin sekä liimausvahventamiseen.

Voimavarana osaava henkilöstö

Henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti ja kannustetaan jatko- ja täydennyskoulutukseen. Usealla työntekijällä on vuosittain ylläpidettävä siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vesieristäjän sertifikaatti. Lisäksi työnjohtajat ovat käyneet työnjohdolle suunnatun vesieristyskoulutuksen. Työnjohtajien joukosta löytyy useampia FISE-pätevyyden omaavia betonirakenteiden korjaustyönjohtajia sekä betonirakenteiden työnjohtajia niin vaativiin kuin myös poikkeuksellisen vaativiin betonitöihin.

Katso referenssit

Arvot

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö…

…on suuressa roolissa yrityksen toiminnassa. Matalan hierarkian organisaatiossa kaikenlaisista asioista voi keskustella avoimesti, mikä lisää yhteishenkeä ja viihtyvyyttä.

Yhteistyökyvystä…

…saamme tilaajilta kiitosta lähes kaikissa urakoissa. Haluamme täyttää asiakkaan odotukset toimimalla hyvässä yhteistyössä reilusti ja avoimesti. Myös yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteistyön merkitys on suuri. Toimiva yhteistyö luo jatkuvuutta kumppanuudelle.

Järkevyyttä…

…työn teossa ei voine liikaa korostaa. Työt pyritään tekemään kerralla kuntoon laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasiat huomioiden. Järkevästi tehty työ on kannattavaa sekä taloudellisesti että aikataulullisesti.

Kehittyminen…

…on tärkeää jatkuvuuden kannalta. Kehittelemme jatkuvasti uusia ratkaisuja töiden toteutukseen yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Ympäristö

Meille on tärkeää toimia vastuullisesti ympäristön hyvinvointi edellä. Olemme sitoutuneet parantamaan toimintaamme jatkuvasti uusimmat ympäristöön liittyvät vaatimukset ja lait huomioon ottaen, ympäristöpolitiikkamme mukaisesti. Haluamme jättää puhtaan ympäristön ja hyvinvoivan planeetan myös jälkipolville.

Kierrätys…

…on taloudellisesti kannattavaa ja se on jokaisen velvollisuus. Lajittelematon sekajäte kuluttaa sekä ympäristöä, että kukkaroa. Suurimmat työmaalla syntyvät kierrättämämme jätelait ovat teräs, puu ja betoni.

Materiaalihävikin ehkäisy…

hoidetaan suosimalla uusiokäytettävää materiaalia sekä kartoittamalla vaihtoehtoisia, uudelleen käytettäviä ratkaisuja esimerkiksi telineissä. Työmaalta mahdollisesti jäänyt ylijäämämateriaali varastoidaan oikeaoppisesti, jotta se voidaan käyttää seuraavalla työmaalla.

Päästöjen vähentäminen

Suosimme niin työmailla kuin toimistotyössäkin vihreää energiaa. Työmaille kulkeminen pyritään hoitamaan kimppakyydeillä ja päästöluokitukset huomioidaan uutta kalustoa hankittaessa.

Ympäristötietoisuuden lisääminen…

…on tärkeä osa ympäristöpolitiikkaamme. Toimihenkilöstö pitää huolen, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on tiedossa vaaditut ympäristövaatimukset sekä uusimmat lait. Tämä ei rajoitu vain omaan yritykseemme vaan haluamme kannustaa myös yhteistyökumppaneitamme toimimaan vastuullisemmin ympäristön näkökulmasta.