Skip to main content

Företaget

MPV-Infrarakenne Oy grundades 2009. Vårt huvudkontor finns i Tusby. Vi har även verksamhetsställen i Lundo och Lappo samt i Göteborg, Sverige.

Vi utför arbetena med lång erfarenhet och gedigna yrkeskunskaper. Vi vill betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt. Vi har förbundit oss till att kontinuerligt förbättra vår verksamhet med beaktande av kvalitets-, miljö- och säkerhetskraven. Vårt mål är att vara en pålitlig partner och entreprenör inom infrastrukturbyggande.

Vårt företag har beviljats RALA-kvalitetscertifikat i klass R2 och K1+ samt RALA-miljöcertifikatet. Företaget är också en RALA-ackrediterad vattenisoleringskonstruktör. Vi har dessutom RALA-behörighet för betongbyggnad med bland annat injekterings-, ytbeläggnings- och sprutmetoderna samt för limförstärkning.

Personalen utbildas kontinuerligt och uppmuntras till fort- och påbyggnadsutbildning. Flera av våra anställda har certifikatet för vattenisolering av broar och andra trafikerade områden som ska förnyas årligen. Våra arbetsledare har dessutom avlagt arbetsledningens utbildning om vattenisolering. Bland arbetsledarna finns flera FISE-kvalificerade arbetsledare för betongreparationer samt betongarbetsledare för krävande och exceptionellt krävande betongarbeten.

se referenser

Värderingar

En välmående och kunnig personal …

…spelar en stor roll i företagets verksamhet. I organisationen med låg hierarki kan alla slags ärenden diskuteras öppet, vilket främjar lagandan och trivseln.

Samarbetsförmåga

I nästan alla våra projekt får vi av våra beställare beröm för vår samarbetsförmåga. Vi vill infria kundens förväntningar genom ett gott samarbete som präglas av redighet och öppenhet. Också med våra samarbetspartner spelar samarbetet en stor roll. Ett välfungerande samarbete skapar långa partnerskap.

Rationellt…

…utförande av arbetet kan inte nog betonas. Vi strävar efter att göra rätt vid första försöket vad gäller kvalitet, säkerhet och miljöaspekter. Ett arbete som utförs rationellt är både ekonomiskt och tidsmässigt lönsamt.

Utveckling…

…är viktigt för kontinuiteten. Vi utvecklar ständigt nya arbetsmetoder tillsammans med våra samarbetspartner.

Miljö

För oss är det viktigt att agera ansvarsfullt och sätta miljön i första rummet. Vi har förbundit oss att förbättra vår verksamhet med beaktande av miljökrav och -lagstiftning, i enlighet med vår miljöpolicy. Vi vill lämna över en ren miljö och en välmående planet för kommande generationer

Återvinning…

…är ekonomiskt lönsamt och en plikt för oss alla. Osorterat blandavfall är en belastning för såväl miljön som plånboken. De största avfallsfraktionerna från byggarbetsplatserna som vi återvinner är stål, trä och betong.

Vi förebygger materialsvinn…

…genom att i första hand välja material som kan återvinnas och kartlägga alternativa, återanvändningsbara lösningar till exempel i ställningar. Eventuellt överblivet material från en byggarbetsplats lagras korrekt för användning på nästa byggarbetsplats.

Minskning av utsläpp

Vi väljer både på byggarbetsplatserna och på kontoret i första hand grön energi. Vi strävar efter att samåka till byggarbetsplatserna och beaktar utsläppsklasserna vid inköp av nya fordon och maskiner.

Att öka miljömedvetenheten…

…är en viktig del av vår miljöpolicy. De anställda ser till att alla som arbetar på byggarbetsplatserna känner till miljökraven och den senaste lagstiftningen. Detta begränsas inte enbart till vårt eget företag, utan vi vill uppmuntra även våra samarbetspartner att agera ansvarsfullt med tanke på miljön